Tidning 23_08 / Nyheter / BLÅ PLASTKORT HJÄLPER DIG NÄR DU BLIR SJUK PÅ RESAN  

Fredag
25 maj 2018

Blå plastkort hjälper dig när du blir sjuk på resan

Det europeiska sjukförsäkringskortet

Nu börjar semestern närma sig och resorna ut i Europa lockar. Blir du sjuk under resan och behöver akut sjukvård har du rätt till samma behandling som de som bor i landet du besöker har.

Att tänka på när du reser i Europa är att ta med sig ett europeiskt sjukförsäkringskort, ett blått plastkort, som du kan beställa hos försäkringskassan.

Kortet gäller i alla EU:s 27 medlemsländer, ESS-länderna Island, Liechtenstein, Norge samt i Schweiz.

– Det täcker kostnader för vården och det enda du behöver betala är patientavgiften, säger Jonathan Olsson, verksamhetsutvecklare inom internationell vård på försäkringskassan.

Gör det lättare

Systemet med det europeiska sjukförsäkringskortet ska göra det lättare att få den vård man behöver. Det gäller om du blir akut sjuk under utlandsvistelsen så du kan inte använda kortet för planerad vård utomlands. Kortet gör det möjligt att få ersättning om du besökt ett land där du måste betala hela sjukvårdsavgiften, tillexempel i Frankrike och Belgien. För att få tillbaka dina pengar måste du gå till motsvarigheten till försäkringskassan i det landet du fått sjukvård.

– Även invånarna i de länderna måste göra samma sak när de har varit hos doktorn, så det är inget konstigt med det, säger Jonathan Olsson.

Provisoriskt intyg

Om du skulle glömma att beställa kortet eller tappa bort det på resan kan inte en läkare vägra dig vård. Men däremot kan du tingas betala hela avgiften själv. Det kan lösas med att du då ringer eller skickar ett e-postmeddelande till försäkringskassan och be dem utföra ett provisoriskt intyg. Eller så kan du be läkaren att skriva en faktura som du sedan lämnar in hos försäkringskassan och om det inte fungerar får du själv betala hela avgiften först.

– Men skickar du in kvittot får du tillbaka dina pengar när du kommer hem, säger Jonathan Olsson.

Systemet med det europeiska sjukförsäkringskortet i Europa är inget länderna förlorar på trots att en del tar emot många mängder med turister.

– Kostnaderna regleras mellan länderna. Har en svensk fått sjukvård i Spanien fakturerar spanska försäkringskassan över kostnaden till Sverige så får vi betala kostnaden för själva vården, patientavgiften betalar alla själva, säger Jonathan Olsson.

Täcker inte hemresor

Det blå EU-kortet täcker inte hemresor och inte alltid på privata läkarstationer. Kortet ska därför ses som ett komplement till sin egen försäkring.

– Jag rekommenderar därför alltid att personer som reser utomlands har en egen hemförsäkring som komplement, säger Jonathan Olsson.

Tre miljoner svenskar har skaffat sig ett europeiskt sjukförsäkringskort och systemet fungerar för det mesta.

– Det händer att det krånglar, men vi jobbar på att kunskapen hos både medborgare och läkare ska öka. Vi har tillexempel en hemsida på gång för att informationen ska finnas lättare till hands, säger Jonathan Olsson.

Så för att vara på den säkra sidan när du åker utomlands, ta med dig det europeiska sjukförsäkringskortet. Då vet du att du får ersättning för dina sjukvårdskostnader direkt på plats eller kort tid efter hemkomsten.

 

måndag 26 maj 2008 14:17
Sandra Nielsen
sn22dt@student.hik.se
Pågående transplantation

EU:s donationskort ökar inte tillgängligheten på organ

Ett europeiskt organdonationskort kan komma att bli verklighet om Europaparlamentet får som de vill. Ett av målen är att öka tillgången på organ men detta är något som Håkan Gäbel, docent i transplantationskirurgi, är tveksam till.


Fiskar i en hög

Förbud mot fiskdumpning aktuellt i Sverige

Ett fiskdumpningförbud i Sverige kan bli verklighet redan i sommar. I juni ska Fiskeriverket och Sveriges fiskares riksförbund (SFR) diskuteras ett förbud och först därefter kan generaldirektören ta ett beslut.


Odd Clausen Foto: Clarence Hansson

Sverigedemokrater kan få platser i Europaparlamnetet

– Vi kommer att satsa mer på valet till Europaparlamentet än vi någonsin har gjort, en ledamot i parlamentet kan ge oss större legitimitet, säger Sverigedemokraternas pressekreterare Mattias Karlsson. Om ett år är det val till


Fildelningen – hett ämne inom EU

I dagens internationella mediavärld cirkulerar frågan om fildelningen ofta och kampen mellan film- och skivbolagen och Piratpartiet hamnar på löpsedlarna med jämna mellanrum. Christian Engström, vice ordförande i Piratpartiet ger sin syn på fildelarnas framtid.


Utmaningar ska förändra framtidens klimat

Klimatfrågan har under de senaste åren blivit en av EU:s högst prioriterade frågor.
Även Sverige tar klimatförändringarna på allvar. Framför allt Kalmar län. En klimatkommission har bildats som arbetar för att Kalmar län ska vara en fossilbränslefri region år 2030.


Var tredje svenskt flygbolag har tvivelaktiga bokningsvillkor

På 14 av 32 av de sidor som Konsumentverket granskade i november förra året hittade man vilseledande marknadsföring och misstänkta överträdelser mot konsumeträttsliga regler.


Förfalskningar i EU ökar

Andelen förfalskningar inom EU:s inre marknad ökar avsevärt. Hygien- och kosmetikaprodukter står för den kraftigaste ökningen. Där har andelen beslagtagna förfalskade varor nästan tredubblats i jämförelse med året innan.


EU jobbar mot passiv rökning

En undersökning gjord av EU visar att bindande EU-lagstiftning är den populäraste åtgärden för att förhindra passiv rökning.


Ansvarig utgivare: Mitt Europa